pondělí 15. ledna 2018

Navrhněte způsob, jak zapojit mladé lidi do evropské debaty a vyhrajte!

Máte nápad, jak by se mohl Evropský parlament blíže spojit s mladými lidmi v Evropě a zapojit je do diskuse o evropských otázkách? Pošlete ho do soutěže Europe calling a vyhrajte účast na European Youth Event 2018!


Pro koho je soutěž určena?
Do soutěže se mohou zapojit všichni mladí lidé s občanstvím nebo trvalým pobytem v EU ve věku 18-30 let.

Jak se soutěže zúčastnit?
Vytvořte návrh, jak může Evropský parlament lépe oslovit mladé lidi a zapojit je do evropské demokratické diskuse. Váš příspěvek může mít formu textu, videa, nebo audio-nahrávky.
Důležité je, aby návrh byl inovativní a co nejpodrobněji popsaný (ideálně včetně kroků vedoucích k jeho uskutečnění, doložený fakty nebo příklady dobré praxe). Můžete se např. zaměřit na různé aspekty problému:

 • Jak byste pro mládež rozšířili diskusi o evropských otázkách?
 • Jak byste oslovili mladé lidi, kteří nejsou členy žádné mládežnické organizace nebo nemají přístup k již existujícím evropským programům a informacím?
 • Jak by bylo možné posílit přítomnost poslanců Evropského parlamentu na lokální a regionální úrovni?
 • Jak by se dalo zajistit, aby rozhodující orgány EU lépe rozuměli potřebám a přáním mladých lidí a jak by mládež mohla být více zapojena do rozhodovacích procesů v rámci EU?
Svůj návrh pošlete do 31. ledna 2018 jako přílohu e-mailu na adresu eye@ep.europa.eu, do předmětu zprávy napište “Europe Calling”.

Co můžete vyhrát?
Autoři tří nejlepších návrhů budou odměněni účastí na European Youth Event 2018 (EYE), mezinárodním setkání mládeže v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Jako experti se tam zúčastní workshopu na téma zapojování mládeže do rozhodovacích procesů.
Jejich příspěvky budou navíc zveřejněny na webu EYE a ve zvláštním vydání Orange Magazine vydávaném European Youth Press.

Více informací včetně podrobných pravidel soutěže najdete zde.

pátek 5. ledna 2018

Přihlašování na Model European Parliament Strassbourg 2018 je právě otevřeno!

Každoroční simulace EU MEUS, díky níž si mohou mladí lidé od 18 do 26 let na vlastní kůži vyzkoušet roli poslance Evropského parlamentu, ministra Rady, tlumočníka nebo novináře, se letos uskuteční 21.-28. dubna v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku.


Zájemci si dle svého zájmu mohou vybrat z několika pozic:
 • poslanec Evropského parlamentu
 • ministr Rady
 • žurnalista
 • fotožurnalista nebo videožurnalista
 • lobbista
 • tlumočník
Jak se přihlásit?
Přihlašování probíhá online na webu MEUS, a to až do 17. ledna 2018 (vč.). Kromě vyplnění přihlašovacího formuláře je potřeba připojit životopis, příp. motivační dopis, esej a další požadované dokumenty.

čtvrtek 21. prosince 2017

Nabídka placených stáží ve Světové bance

Jedinečnou příležitost nabízí Světová banka ve Washingtonu zájemcům o rozvojovou pomoc a udržitelný rozvoj. Jste-li studentem/studentkou magisterského nebo doktorského studijního programu a hledáte-li možnost, jak uplatnit teoretické znalosti v praxi, neváhejte!

Světová banka (World Bank) nabízí stáže pro studenty v oblastech ekonomiky, financí, veřejného zdraví, vzdělání, výživy, sociálních věd, zemědělství, životního prostředí, rozvoje soukromého sektoru a souvisejících oborů.Vybraní uchazeči získají pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí, zlepší svoje znalosti a dovednosti a seznámí se s chodem mezinárodní organizace.

Stáž proběhne od června do září 2018, minimální délka jsou 4 týdny.

Jaké jsou požadavky na kandidáty?
 • plynulá angličtina
 • student/ka magisterského nebo doktorandského programu
Stážisté dostanou odměnu podle odpracovaných hodin, mohou získat také příspěvek na cestovní výdaje.

Většina pozic je umístěna ve Washingtonu DC, ubytování si stážisté zařizují sami.

Přihlášku je možné vyplnit do 31. ledna 2018, a to zde.

Víc informací najdeš zde.

pondělí 4. prosince 2017

Soutěžte o Cenu Karla Velikého

Pokud zrovna realizujete, nebo brzy zahájíte zajímavý projekt podporující porozumění na mezinárodní nebo evropské úrovni, společnou evropskou identitu nebo třeba upozorňující na soužití lidí z různých evropských zemí v rámci jedné komunity, nezapomeňte ho 29. ledna 2018 přihlásit do soutěže o Cenu Karla Velikého. Můžete vyhrát až EUR 7.500 a výlet do Cách!


KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?
Mladí lidé ve věku od 16 do 30 let ze všech členských států EU mohou přihlašovat projekty na ocenění Cenou Karla Velikého pro mladé Evropany.

Projekty mohou přihlašovat jednotlivci nebo v ideálním případě skupiny. Měly by podporovat porozumění na evropské a mezinárodní úrovni, napomáhat rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a integraci, představovat vzor pro mladé lidi žijící v Evropě a poskytovat praktické příklady soužití Evropanů v rámci jednoho společenství.

JAKÉ PROJEKTY MŮŽEME PŘIHLÁSIT A JAK?

V minulých ročnících zvítězily projekty, jako jsou výměny mládeže či akce z oblasti sportu, umění či kultury. Je možné přihlásit i internetové projekty s evropským rozměrem. Zde si můžete přečíst o projektech vítězů minulých ročníků.

Přihlásit lze projekty, které již začaly a skončily v období od 1. ledna 2017 do 29. ledna 2018, nebo projekty, které stále probíhají.

Přihlášky lze podávat zde, a to ve všech oficiálních jazycích EU.


CO MŮŽEME VYHRÁT?
Nejlepší projekt získá 7 500 EUR, druhý nejlepší 5 000 EUR a třetí 2 500 EUR. Kromě finančního ocenění budou tři evropští vítězové pozváni na návštěvu Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku.

Jeden zástupce vítězného projektu z každého z 28 vnitrostátních kol bude pozván na několik dní do Cách, kde se zúčastní několika akcí včetně slavnostního předávání Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany, které se každoročně koná dva dny před svátkem Nanebevstoupení Páně, kdy je předávána prestižní Mezinárodní cena Karla Velikého v Cáchách.

Ceny pro tři nejlepší projekty předá předseda Evropského parlamentu a zástupci Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.

Oceněným projektům se také dostane velké pozornosti v mediálních kanálech Evropského parlamentu a Nadace.

... a navíc pro vás bude pobyt v Cáchách ojedinělou příležitostí seznámit se s dalšími dynamickými mladými lidmi z celé Evropy, sdílet svou vizi Evropy s evropskými čelními představiteli a pro mnoho z vás to bude i začátek dlouhotrvajících přátelství s podobně smýšlejícími mladými lidmi z celé Evropy!

Zdroj: Evropský portál pro mládež

pátek 17. listopadu 2017

Vyjeď se svojí školou na workshop do Bruselu

Zajímá Tě, jak fungují evropské instituce? Pokud ano, přihlaš se společně se spolužáky na workshop ,,Tvoje Evropa, Tvůj hlas" a buď součástí simulace jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru. 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) pořádá již 9. ročník simulace zasedání ,,Tvoje Evropa, Tvůj hlas". Během tohoto jednání se budou řešit otázky na téma ,,Sjednocení v rozmanitosti: mladší budoucnost pro evropskou kulturu". Celý tento workshop je výborná příležitost k učení argumentování, vyjednávání a také skvělá zkušenost k poznání mezinárodního prostředí.

Workshop se bude konat v Bruselu v sídle EHSV v době 15. - 16. března 2018.

Registrovat se můžete do 24. listopadu 2017.

Více informací včetně přihlášky naleznete zde.


středa 18. října 2017

Studuj v USA: Fulbrightova stipendia

Možnost letní školy, stáže, krátkodobého studijního pobytu nebo postgraduálního studia v USA.

Všechny tyto programy jsou součástí Fulbrightových stipendií a dávají českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Zájemci se o stipendia uchází přímo u Fulbrightovy komise a jsou vybíráni v otevřené soutěži. Poskytnutá stipendia zpravidla kryjí cestovní i životní náklady včetně zdravotního pojištění.

Registrace přihlášek je pro většinu programů otevřena do 1. 12. 2017.

Více informací o nabízených programech a profilech uchazečů najdete zde.“fulbright scholarship”的图片搜索结果

úterý 10. října 2017

Zjistěte, jak funguje veřejná správa, díky soutěžnímu projektu Akademie mladých občanů

Pokud patříte mezi středoškolské studenty, které baví debatování, poznávání nových věcí a potkávání zajímavých lidí, pak je vám soutěžně-vzdělávací projekt Akademie mladých občanů šitý na míru.

V rámci projektu pořádaného spolkem Mladí občané se dozvíte, jak funguje politika na úrovni městské samosprávy, krajů a celé republiky. Čeká na vás bohatý program plný setkání s odborníky a politiky, diskusí o různých tématech (fungování veřejné správy, korupci, občanském aktivismu, ideologiích) a simulací zastupitelstev a dalších politických orgánů.


Během tří kol soutěže navštívíte tři univerzity (Masarykovu univerzitu v Brně, Univerzitu Pardubice a Karlovu univerzitu) a další zajímavá místa (Krajský úřad Pardubického kraje, Poslaneckou sněmovnu...)
Zlepšíte si své kritické myšlení, argumentaci, a hlavně se dozvíte, jak můžete i vy ovlivňovat dění okolo sebe. Na ty nejlepší pak čekají hmotné odměny a stáž v Poslanecké sněmovně!

Jak se přihlásit?
Pošlete motivační dopis na amob@mladiobcane.cz nejpozději do 29. října. Budete-li úspěšní, budete pozvání na jednodenní výběrový workshop, který proběhne 24. listopadu.

Samotný projekt bude probíhat od prosince 2017 do března 2018.

Více info na webu a Facebooku projektu Akademie mladých občanů.