čtvrtek 26. srpna 2010

Kecejme do toho! - strukturovaný dialog mládeže

Projekt Kecejme do toho nabízí mladým lidem (15-26 let) možnost vyjádřit názor na témata, která se jich týkají a to na celostátní i evropské úrovni. Témata k diskuzi jsou: Volit od 16? Legalizovat marihuanu? Dětský ombudsman v ČR? Participovat? Školné na VŠ? Státní maturita? Zaměstnanost mladých?

Můžete hlasovat a diskutovat o tématech i konkrétních návrzích, které budeme společně poté dále diskutovat s úředníky, politiky a dalšími. Nebo si chcete diskuzi s nimi zkusit taky a pokusit se je přesvědčit osobně? Neváhejte a staňte se dobrovolníkem projektu.

Více o projektu na www.kecejmedotoho.cz. Organizátoři projektu jsou zaštítěni Českou radou dětí a mládeže.