čtvrtek 11. října 2012

Pražský studentský summit

Pražský studentský summit (PSS) je prestižní vzdělávací projekt, který dává studentům českých středních a vysokých škol unikátní možnost nahlédnout do světa diplomacie a mezinárodních vztahů.
Základní idea PSS spočívá v simulaci činnosti tří klíčových mezinárodních organizací: OSN, NATO a Evropské unie několika stovkami studentů z celé České republiky. Účastníci vystupují tak, jak by jednali skuteční zástupci daných států a pokoušejí se řešit aktuální problémy, které hýbou mezinárodním děním.

Cílem projektu je odborně připravený, sebevědomý a současně skromný a naslouchající mladý člověk se zájmem o svět kolem sebe. Mladý člověk, který je schopen samostatně uvažovat, nahlas a sebevědomě vystupovat, věcně argumentovat a rychle reagovat.

Díky důrazu na alternativní vzdělávací metody představuje projekt vhodný doplněk výuky na středních
a vysokých školách. Soustředí se na aspekty rozvoje osobnosti, které bývají českým vzdělávacím systémem opomíjeny (např. argumentační i rétorické dovednosti, práci s informačními zdroji apod.).
Do modelu OSN bylo již přihlašování ukončeno, ale stále ještě je možné se přihlásit do Modelu NATO (do 15. října) a do Modelu EU (21. října).

Více informací zde 

Zdroj: Eurodesk.cz

středa 19. září 2012

Fotouniverziáda - soutěž pro amatérské fotografy!

"Co je staré a co je nové? Co je dobré a co je lepší? Omezuje nás něco kolem nás nebo v nás svou ošumělostí? Mete nové koště lépe? Je stáří hendikep? Dává nám osvědčené a zaběhnuté jistotu? Bojíme se novot? Je lehké být nemoderní?"

Téma je široké a dá se jistě nahlédnout z mnoha úhlů. Může se jednat o dokumentární fotografii, portrét, inscenovanou fotografii, fotografii prostředí atd. Upřednostňovány budou fotografie s tvůrčím přístupem.
Autor zašle digitální náhledy soutěžního souboru do pátku 19. října 2012 na email: info@fotouniverziada.cz

Více informací na stránkách www.fotouniverziada.cz
Zdroj: www.nicm.cz

úterý 14. srpna 2012

Nabídka placených stáží v institucích EU

Evropská unie nabízí absolventům vysokých škol příležitost, jak začít svou pracovní kariéru. Aktuálně lze podávat přihlášky na odborné placené stáže u Evropského hospodářského a sociálního výboru a Evropského parlamentu. Zájemci o stáž musí být lidé, kteří dosud nebyli na stáží u jakékoli instituce EU či politické strany působící v Evropském parlamentu.

Stáž u Evropského hospodářského a sociálního výboru
Administrativní stáž určená absolventům vysokých škol členských států EU, kteří mají zájem dozvědět se více o roli a fungování tohoto výboru.
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo: Brusel
Odměna: cca 1000 EUR měsíčně
Deadline podávání přihlášek: 30. září 2012, 12:00 (pro stáže začínající 16. února) a 31. března 2013, 12:00 (pro stáže začínající 16. září)
Online přihlašovací formulář je dostupný zde.
Více informací najdete zde.

Stáž u Evropského parlamentu
Je určena jazykově nadaným vysokoškolským absolventům, kteří chtějí u Evropského parlamentu získat profesionální překladatelské zkušenosti.
Doba trvání stáže: 3 měsíce
Místo: Lucemburk
Podmínky: vysokoškolský absolvent starší 18 let, občan členského státu EU, nebo státu kandidujícího na členství v EU, mající perfektní znalost (alespoň) jednoho oficiálního jazyka EU nebo jazyka země kandidující na připojení k EU a důkladnou znalost dalších dvou jazyků.
Doby podávání přihlášek: do 15. 8. 2012 (stáže začínající 1. ledna 2013), 15. 9.-15. 11. 2012 (stáže začínající 1. dubna 2013), 15. 12. 2012-15. 2. 2013 (stáže začínající 1. července 2013) a 15. 3.-15. 5. 2013 (stáže začínající 1. října 2013), vždy do půlnoci
Online přihlašovací formulář je dostupný zde.
Více informací najdete zde, nebo přímo na webu Evropského parlamentu.

neděle 12. srpna 2012

Úvod > Aktuality > Nabídka pracovní pozice: Externí redaktor/ka na DPP

Nabídka pracovní pozice: Externí redaktor/ka Národní agentury Mládež a Eurodesku

Na dlouhodobou spolupráci hledáme studenta/studentku žurnalistiky.
Jste student / studentka žurnalistiky nebo podobného zaměření a hledáte dlouhodobou brigádu? Česká národní agentura Mládež a Eurodesk Vám nabízejí možnost spolupráce na DPP (dohodu o provedení práce).
Hlavní náplň práce externího redaktora / redaktorky:
  • Reportáže z projektů programu Mládež v akci (mezinárodní výměny a iniciativy mládeže, školící kurzy, studentské parlamenty a jiné aktivity mládeže)
  • Zpracování textů do brožury
  • Rozhovory s dobrovolníky
  • Tvorba článků na téma dobrovolnictví, neformální vzdělávání, studijní příležitosti v zahraničí, výstupy z výzkumů apod.
Podrobnosti výběrového řízení naleznete v sekci kariéra.

Převzato z www.mladezvakci.cz

sobota 14. července 2012

Zúčastněte se soutěže s NICM

Národní informační centra mládeže (NICM) vyhlásila na léto 2012 "infocatchingovou" soutěž Najdi-odpověz-vyhraj. Jedná se o obdobu klasického geocatchingu, při kterém ovšem nehledáte normální "kešky," ale zalaminované kartičky formátu A6 s otázkami. Stačí jich najít 5 a správné odpovědi poslat do konce srpna na adresu soutez@nicm.cz. Vždy je nutné uvést spolu s odpovědí i číslo otázky. Je možné zaslat i více než 5 odpovědí, v tom případě máte větší šanci na výhru. Navíc ten, kdo pošle nejvíc správných odpovědí, získá zvláštní cenu. Správné odpovědi budou slosovány 6. září 2012 při oslavách 20 let NICM. Soutěž probíhá od 1. 7. 2012 do 31. 8. 2012.
A co můžete vyhrát? První cenou je zpáteční jízdenka Student Agency do kterékoli evropské destinace, kam Student Agency jezdí, druhou digitální fotoaparát FujiFilm. Zvláštní cenou pro toho, kdo najde a zodpoví nejvíce otázek, je digitální fotoaparát.
Úplná pravidla soutěže najdete zde, stejně jako průběžně doplňovaný seznam míst s "Infocache". Pro zapojení do soutěže nepotřebujete mít GPSku, místa jsou popsána i slovně.

Kypr od 1. července předsedá EU

1. července 2012 převzal Kypr po Polsku a Dánsku předsednictví Rady Evropské unie. Předsedat jí bude až do 31. prosince 2012, kdy ji vystřídá Irsko. Pro své předsednictví si vytyčil čtyři priority:
   1. Efektivnější a životaschopnější Evropa
   2. Evropa s efektivní a rostoucí ekonomikou - hlavním úkolem bude zajistit rozpočtovou stabilitu v Evropě
   3. Evropa znamenající více pro své občany, sociální soudržnost a solidarita
   4. Evropa ve světě, blíže svým sousedům - zejména přiblížení zemím na jih od Evropy.
Kypr byl po celou svou historii zemí ležící na rozhraní mezi Evropou, Afrikou a Asií, což se podepsalo na jeho vzhledu - najdeme na něm antické vily a amfiteátry, byzantské kostely, své stopy tam zanechali i křižáci a Osmané, kteří ostrov získali v 16. století. Od roku 1878 byl Kypr pod panstvím Velké Británie, a to až do počátku 60. let 20. století, kdy získal nezávislost. Záhy se však rozhořely spory o ostrov mezi Řeky a Turky a OSN stanovila nárazníkovou zónu, tzv. zelenou linii, která rozděluje ostrov dodneška. Po vojenském puči (1974) v jižní, řecké části ostrova zabrali Turci severovýchodní část, načež byl vyhlášen separatistický stát Turecká Republika Severní Kypr, uznaná ovšem dodneška pouze Tureckem. Referendum o sjednocení ostrova roku 2004 bylo neúspěšné kvůli nevoli řeckých Kypřanů. Stejného roku vstoupil Kypr do Evropské unie. Se svými cca 9250 km2 je Kypr jednou z nejmenších zemí EU.

čtvrtek 7. června 2012

Letní tábor AIESEC My Better Myself

Jsi na střední a máš velké plány do budoucna? Chceš si zlepšit angličtinu, prezentační dovednosti, tvořit svoje vlastní projekty a přitom zažít celosvětovou kulturu? Jestli je Tvoje odpověď ano, tak se můžeš přihlásit na letní tábor My Better Myself, který je zaměřený právě na rozvíjení šikovných studentů, jako jsi Ty.

Proč jet na tábor My Better Myself?

Během letního tábora My Better Myself, který připravuje mezinárodní studentská organizace AIESEC, si můžeš vyzkoušet práci v týmu, stát se na dva dny lídrem své vlastní skupiny, sám navrhnout například skvělou marketingovou kampaň a zároveň si neustále zlepšovat svoji angličtinu každodenní komunikací. MBM tvoří komplexní vzdělávací tábor, který chce studentům středních škol poskytnout znalosti interaktivní formou, zkušenosti, které nezískají na žádné střední škole a pomoc lépe uspět v konkurenčním prostředí. A to vše pod vedením zahraničních vysokoškoláků z celého světa.

A jak tábor MBM funguje?

Letní tábor se odehrává 11 dní v Meziříčí. Užiješ si zábavu v podobě outdoor games, sportu a poznáš kopec skvělých lidí, se kterými si pokecáš při táborovém ohni. V kempu si užiješ srandu a to nejen na fotbalovém hřišti, ale i ve svých týmech. Perfektně a jednoduše to vystihla Janča z loňského ročníku: "Děkuji za skvělou fun a super lidi, které jsem poznala."

Po příjezdu budeš přidělen do skupinky o 4 až 5 členech a projekty Vás budou provázet dva zahraniční vysokoškoláci. Na vytvoření každého projektu budete vždy mít dva dny a vyzkoušíš si také pozici vedoucího týmu. Projekt je postaven na hesle: co nejméně teorie a co nejvíce Tvých kreativních nápadů a jejich realizace.

Jaké semináře a projekty Tě mohou potkat?

Tábor MBM je výjimečný svým zaměřením. Kromě zdokonalení se v angličtině, práce v týmu a řešení zajímavých projektů, Ti přinese také semináře, kde si všechno vyzkoušíš.  Na co se tedy můžeš těšit?V minulých ročnících se objevili semináře na témata: Who I want to be, kde studenti hledali svoje silné a slabé stránky a zjišťovali díky tomu, co by chtěli dělat v budoucnu.  Setkali se také s koučováním, při kterém jim trenéři pomohli stanovit si cíle a vytvořit kroky k jejich úspěšnému naplnění. Na praktické zaměření byly orientované semináře na téma prezentačních dovedností, jak si správně zorganizovat čas a být efektivní anebo jak si zlepšit svoje vyjednávací dovednosti. Nebude to žádná nudná teorie, vše vyzkoušíš naživo.

Přes den zábava na projektech a večer párty. To se může také stát heslem projektu MBM. Kreativitě se zde meze nekladou ani ve večerním programu, a tak se může stát, že jeden celý večer protancuješ, druhý prozpíváš, třetí se podíváš na skvělý film a další se přistihneš, jak vytváříš šílené téma na svoji párty u Vás doma. Legrace je důležitá a organizátoři ze všech koutů světa jsou její zárukou. Jedním ze zajímavých momentů bude tzv. Global Village, kde Tvoji zahraniční trenéři představí svou zemi, její tradice, jídlo a zajímavosti. A Ty se budeš samozřejmě moci zeptat na vše, co Tě napadne. Projekt MBM Ti přinese zahraničí doslova pod nos, tak využij tuto skvělou šanci a poznej se s lidmi z USA, Kanady, Číny, Singapuru, Mexika atd.

Projekt My Better Myself Ti pomůže být Your Better Yourself. Reakce studentů byly vždy pozitivní, například Ondřejova a Jurajova z minulého roku.

"MBM 2011 byla skutečně nejlepší zkušenost, jakou jsem zatím zažil. Pomohlo mi to nejen v mých prezentačních dovednostech, ale i v samotném vyjadřování názoru. Objevil jsem své cíle a do budoucna vím, jak je naplnit. Díky tomuto kempu mám vyšší ambice a jedním z mých cílů je ucházet se o studijní stipendium na střední škole ve Velké Británii." Ondřej

"Během letního tábora MBM jsem se zdokonalil v angličtině za dva týdny více než ročním studiem angličtiny na střední škole. Potkal jsem mnoho úžasných lidí a byl to ten nejlepší tábor, na který jsem kdy jel." Juraj

Letní tábor MBM si našel v České republice své místo a i ty se můžeš stát jeho součástí. Je to pro Tebe příležitost jak se nejen zlepšit v angličtině, ale i jak načerpat kopec zajímavých zkušeností a být o krok napřed před všemi studenty středních škol.

Cena je 6000 Kč na 11 dní, ale pokud najdeš další dva kamarády, kteří se k Tobě připojí, budeš to celé mít za polovinu. Uzávěrka přihlášek je 17. června, tak se staň facebook fanouškem nebo jdi přímo na internetové stránky projektu http://www.mybettermyself.cz/, kde můžeš přihlášku vyplnit už dnes. Tak neváhej a klikni si na svoje nezapomenutelné léto!

Diana Stašková
AIESEC

pátek 20. dubna 2012

18th Asia-Europe Foundation University

18th Asia-Europe Foundation University

Asia-Europe Foundation (ASEF), University of Tartu (UT) a sdružení estonských středoškolských studentů  (ESCU) zvou mladé lidi mezi 18 až 30 let, z Asie a Evropy k účasti na 18. ASEF Univerzity.

Téma letošní univerzity je uvědomění spotřebitelů o udržitelnost životního prostředí a bude se konat od 18. srpna do 1. září v estonském městě Tartu. Program nabízí příležitosti 46 nadějným studentů, mladým odborníkům a pedagogů z ASEMzemí rozšířit své obzory a prohloubit jejich znalosti o současných problémech v multikulturním prostředí.
Program se bude skládat z jednoho týdne přednášek a interaktivních workshopů, poté bude následovat jeden týden mezinárodního dobrovolnictví pomocí osvětové kampaně, které by měla cílit na mladé lidi v estonských obcích.
Organizátoři poskytnou pro všechny vybrané účastníky ubytování, stravu, místní dopravu a částečnou dotaci na cestovních nákladů.

Termín odevzdání přihlášek je 23.dubna 2012, 12:00 Singapurského času (UTC / GMT +8 hodin).

Další informace lze nalézt:
http://www.asef.org/index.php/projects/themes/environment/2491-AU18

A v tomto letáku.

úterý 17. dubna 2012

demoCRAZY - 3 měsíční kurz v Dánsku


Na kurzu se naučíš spoustu věcí jakpři sekcích ve třídě, tak také při workshopech s hosty a diskusích. Součástí je i jazykový kurz a můžeš se věnovat i sportu, hudbě nebo třeba divadlu. Budeš mít šanci ověřit si své komunikační dovednosti. A na studijní cestě během programu do některého z evropských hlavních měst si zažiješ fungování demokracie zblízka.

Cena: 250€ (Cena zahrnuje všechen program, ubytování, stravu a studijní návštěvu)

Kurz se koná v termínech:
1.9.-21.12.2012
2.2.-27.4.2013

Přihlašování na www.hojoster.com/enrol nejpozději 4 týdny před začátkem kurzu.

Více informací najdete na: www.hojoster.com a v tomto dokumentu.