neděle 17. srpna 2014

Stáže u soudního dvora EU

Soudní dvůr Evropské unie nabízí každý rok omezený počet placených stáží na dobu nejvýše pět měsíců. Stáže probíhají především na Ředitelství „výzkum a dokumentace", Odboru tisku a informací, Generálním ředitelství překladatelské služby a Ředitelství tlumočnické služby (pokud jde o podmínky tlumočnických stáží, viz níže).

Existují dvě období stáží:

- od 1. března do 31. července (přihlášku je třeba odeslat nejpozději 30. září)
- od 1. října do 28. února (přihlášku je třeba odeslat nejpozději 30. dubna)

Rozhodné je přitom datum poštovního razítka.

Žadatelé, držitelé vysokoškolského diplomu v oboru právo nebo politické vědy (hlavní obor právo) nebo, pokud jde o stáže na Ředitelství tlumočnické služby, držitelé diplomu konferenčního tlumočníka, musí vyplnit a poté vytisknout tuto přihlášku: EN / FR a zaslat ji poštou na oddělení lidských zdrojů Soudního dvora Evropské unie, Bureau des stages, TA/04 LB0019, L-2925 Lucemburk, spolu s detailním životopisem a opisy diplomů a/nebo osvědčení.

Ze služebních důvodů je žádoucí dobrá znalost francouzského jazyka.

Zdroj: Eurodesk

čtvrtek 7. srpna 2014

Stáž v Goethe Institutu v Bruselu

Projekt More Europe usiluje o zavedení kultury strukturálně v evropských vnějších vztazích. Prostřednictvím veřejných debat v několika evropských městech propaguje kulturní diplomacii, která směřuje k vzájemnosti, dialogu a spolupráci.

Stáž v rámci projektu je pětiměsíční a začíná 1. 10. 2014. Je neplacená, s možností jazykového kurzu.

Co budete na stáži dělat
Stážista se bude podílet na celém projektu a bude pomáhat manažerskému týmu, a to především při
 • každodenních logistických a administrativních úkolech
 • organizování naplánovaných aktivit
 • organizační a administrativní podpoře týmu a přípravě porad a schůzek
 • navazování spolupráce s dalšími partnery (novináři, s veřejnými institucemi, evropskými institucemi, nadacemi atp.)
 • komunikaci (vytváření publikací a dalších materiálů jako newslettery a pozvánky nebo sledování sociálních sítí)
 • online rešerše a výzkum pro účely projektu
Co musí stážista umět
 • Výborná znalost angličtiny, slovem i písmem. Francouzština a/nebo němčina výhodou.
 • Vynikající osobnostní, administrativní a komunikační schopnosti.
 • Silné organizační a plánovací schopnosti.
 • Dobrá znalost evropských institucí.
 • Zájem o kulturu i její specifická témata jako kultura a rozvoj nebo kultura a konflikt ad.
 • Znalost nejdůležitějších počítačových programů (MS Office).
Máte zájem? Zašlete svůj životopis a motivační dopis na guillemette.madinier@moreeurope.org do 8. 9. 2014.

Oficiální výzvu naleznete v tomto dokumentu.

Zdroj: Mladiinfo.cz

středa 6. srpna 2014

Informační blog EU4U znovu v provozu

Drazí návštěvníci našeho webu,

rozhodli jsme se pro Vás po dvou letech znovu zprovoznit náš informační blog EU4U, jehož cílem je informovat o zajímavých příležitostech pro mladé, které Evropská unie a další instituce v současné chvíli nabízí. Nové příspěvky pocházející z různých zdrojů můžete sledovat zhruba v týdenní frekvenci na této adrese. Věříme, že se je rozhodnete využít a náš blog Vám tím pomůže otevřít dveře k mnoha dalším bohatým zkušenostem a třeba i budoucí kariéře.

Váš Tým Evropského Centra Mládeže Břeclav