pondělí 3. listopadu 2014

Networkingové setkání ke strukturovanému dialogu s mládeží

Česká rada dětí a mládeže a Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Vás zve na networkingové (síťovací) setkání, které se uskuteční 13. listopadu od 9 do 17 hodin v prostorách MŠMT. 


Diskutují při Vaší činnosti mladí lidé nad celospolečenskými, evropskými nebo i místními tématy, která se jich dotýkají? Realizujete přímo participační projekty mládeže? Chcete se více dozvědět o strukturovaném dialogu s mládeží a organizacemi mládeže? Chcete se zapojovat a vyjadřovat k politice mládeže? Chcete vědět, jak se může zapojit Vaše organizace a kde získat 100 % financování na participativní projekty a strukturovaný dialog? Zajímáte se o práva mladých lidí a jejich participaci na politice?

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, je síťovací setkání určené právě pro Vás! Pokud by na některou otázku odpověděl kladně někdo jiný z Vaší organizace, budeme rádi, pokud zprávu předáte dále.
Síťovací setkání pořádá Česká rada dětí a mládeže a Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží. Setkání se uskuteční dne 13. listopadu 2014 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, Budova C od 9.00 do 17.00 hodin. Představíme Vám současný koncept v návaznosti na novou státní Koncepci na podporu mládeže 2014–2020, dozvíte se o aktuálních konzultacích s mladými pro Evropskou unii, seznámíte se s výstupy z výzkumů v oblasti přístupu mladých lidí k právům v ČR a politické participace.

Svoji účast potvrďte prosím co nejdříve na michaela.cvachova@crdm.cz; těšíme se na setkání!
Bližší informace o strukturovaném dialogu s Národní pracovní skupině naleznete zde.

Program setkání
9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 11.00 Zahájení
Přivítání, představení Strukturovaného dialogu s mládeží, Národní pracovní skupiny a účastníků setkání
11:00 – 11:30 Přestávka 
11:30 – 12.00 Tematická část
Představení aktuálních témat strukturovaného dialogu v EU:
·  Přístup mladých lidí k právům
·  Politická participace mládeže
·  Diskuze nad příspěvky
 12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 14.30 Zahájení národních konzultací strukturovaného dialogu EU s mládeží a organizacemi mládeže
·  Představení možností zapojení, informace o KA3 Erasmus +
·  Možnosti zapojení pro partnery a multiplikátory
·  Otázky a odpovědi
 15:00 – 15:15 Přestávka

15:15 – 16:30 Tematické diskuse (workshopy)
1.    Přístup mladých k právům
2.    Politická participace mládeže
 16:30 Společná prezentace výstupů z diskuzí, ukončení setkání

Síťovací setkání je realizováno v rámci projektu „Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží 2014“ spolufinancovaného Evropskou unii v rámci programu Erasmus+ a příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.