sobota 19. prosince 2015

Informační den pro KA1 - Erasmus+ mládež

Kdy: 6.1,2016
Kde: Brno

Neváhejte se chopit příležitosti získat grant, který lze využít na mobilitu mladých lidí a pracovníků s mládeží či na Evropskou dobrovolnou službu! 
Dne 6. ledna se v Brně uskuteční informační a konzultační den pro žadatele o grant v rámci Klíčové aktivity 1 programu Erasmus+ mládež.

Dopolední část (13.00 - 15.30):
 • základní informace o programu Erasmus+ mládež
 • tipy čeho se vyvarovat, na co se zaměřit (cíle projektu, metodologie, hodnotící proces)
 • jak na formulář žádosti
Odpolední část (15.30 - 16.00)
 • individuální konzultace
KDE:
Impact Hub Brno
Cyrilská 7, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Barbora Kopencová (barbora.kopencova@dzs.cz)

Přihlaste se prostřednictvím formuláře zde

 úterý 8. prosince 2015


IT Fitness test 2015


Deadline: 31.12.2015
Pro koho: školní týmy
Odměna: 5 vylosovaných vítězných týmů získá eSkills balíček s drobnými dárky
Více info: IT Fitness 2015 
Facebook: zde 
Twitter: zde

Pravidla:

1) otestujte počítačové dovednosti vašich žáků v testu IT Fitness (vybírat můžete ze dvou variant ZŠ a SŠ)
2) vyfoťte vaši třídu/školní tým se získanými certifikáty (účastníci je obdrží po dokončení testu emailem)
3) nahrajte fotografii do komentáře k příspěvku "Netradičně s testem #IT Fitness! Soutěž pro školní týmy! na Facebooku eSkills for jobs. Do komentáře přidejte název týmu a školy (fotografii tam může za tým nahrát žák nebo učitel).

Kampaň eSkills for Jobs 2015 - 2016 http://eskills4jobs.ec.europa.eu/ je čtvrtým ročníkem celoevropské kampaně iniciované Evropskou komisí/ Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. Kampaň se snaží zvýšit informovanost mladých lidí i široké veřejnosti o důležitosti elektronických dovedností pro kvalitní život a práci v 21. století. Hlavním tématem kampaně je v letech 2015 a 2016 důležitost počítačových dovedností pro zaměstnatelnost a uplatnitelnost na trhu práce. Cílem kampaně je také zvýšit zájem mladých lidí o studium IT a budoucí profesní uplatnění v této oblasti.  

 

Výtvarná soutěž Evropa a sport

Deadline registrace: 13. prosince 2015
Deadline pro odeslání příspěvků: 29. ledna 2015
Věk: neomezeno

Organizátor: Dům zahraniční spolupráce
Registrace: zde
Více informací : zde


Vzdělávací instituce, studentské nebo sportovní spolky a kluby či jiné neziskové organizace mohou zaslat až 5 příspěvků ve formě fotokomiksu na téma Evropa a sport - sporty běžné i netradiční, historické i nové, oblíbené i zapomenuté. Technika a materiál jsou libovolné, ale formát je povolen max. 2x A4 na šířku. Fotokomiks musí být označen jménem/jmény autorů, názvem, třídou a adresou instituce.

Příspěvky zasílejte na adresu:
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 11000 Praha 1

Každá přihlášená instituce získá sportovní potřeby vhodné pro zpracování příspěvku.

Všechny příspěvky budou zveřejněny na webu www.evropanasimaocima.czúterý 24. listopadu 2015

Staňte se dobrovolníkem Člověka v tísni

Máš volný čas a chtěl/a bys ho smysluplně využít? Zajímáš se o pomoc lidem žijícím ve ztížených Člověku v tísni právě pro tebe!
podmínkách? Chceš se podílet na činnosti jedné z největších českých neziskových organizací? Pak je nabídka tří dobrovolnických pozicí v

Hledáme dobrovolnice a dobrovolníky, kteří nám pomohou při organizaci volnočasových aktivit s dětmi. Je možné se podílet na programu v nízkoprahovém klubu, který se nachází v prostoru pobočky, nebo se účastnit kroužků přímo na ubytovnách.

Požadujeme:
- věk alespoň 15 let
- zájem o práci s dětmi se sociálním znevýhodněním
Nabízíme:
- získání cenných zkušeností s prací v sociální oblasti se zaměřením na vzdělávání
- potvrzení o dobrovolnické činnosti či praxi
- odborné vedení, supervize a vzdělávání
- možnost proplácení jízdného do místa doučování

V případě zájmu prosím kontaktujte Zuzanu Trachtovou, 731469016 (aktivity na ubytovnách), nebo
Šárku Melenovou, 724 072 376 (aktivity v nízkoprahovém klubu).


Lokalita: Praha
Dobrovolník pro tuto pozici by měl ideálně splňovat tyto požadavky:
- vysoká míra samostatnosti
- psaní a editace textů v různých žánrech a další novinářské dovednosti (ideálně doložené vlastními články v tisku nebo na internetu)
- dobrá znalost angličtiny, příp. dalších jazyků
- komunikativnost
- kreativita
- organizační schopnosti
- nadstandardní technické dovednosti při práci s PC (zvláště uvítáme základní znalosti html, práce s mapami, infografikou a webovými službami a/nebo schopnost se v nich rychle zorientovat podle adhoc zadání)
- schopnost rychle se učit, která může vyvážit případné nedostatky v požadavcích výše

Nabízíme:
- praxi v profesionální neziskové organizaci
- práci v zajímavém kolektivu
- prostor pro osobní rozvoj, tvořivost a samostatné myšlení
- doporučení pro budoucího zaměstnavatele
- nástup ideálně ještě v listopadu nebo v prosinci 2015

Pokud vás tato nabídka zaujala, pošlete prosím svůj životopis, motivační dopis a ukázky dosud publikovaných textů na media@clovekvtisni.cz.


Dobrovolník pro mediální Program migrace
Lokalita: Praha
Dobrovolník pro tuto pozici by měl ideálně splňovat tyto požadavky:
- zájem o mediální dění
- trpělivost
- vysoká míra samostatnosti
- organizační schopnosti
- velmi dobré technické dovednosti při práci s PC (zvláště uvítáme základní znalosti html, práce s mapami, infografikou a webovými službami a/nebo schopnost se v nich rychle zorientovat podle adhoc zadání)
- dobrá znalost angličtiny, příp. dalších jazyků
- komunikativnost
- psaní a editace textů v různých žánrech a další novinářské dovednosti
- schopnost rychle se učit, která může vyvážit případné nedostatky v požadavcích výše

Nabízíme:
- praxi v profesionální neziskové organizaci
- práci v zajímavém kolektivu
- přehled o tom, jak se píše o migraci v českých médiích
- prostor pro osobní rozvoj, tvořivost a samostatné myšlení
- doporučení pro budoucího zaměstnavatele
- nástup ihned

V případě zájmu prosím pošlete svůj životopis, motivační dopis a ukázky dosud publikovaných textů na migrace@clovekvtisni.cz.

neděle 15. listopadu 2015

Konference Výuka k aktivnímu občanství

Program Člověka v tísni "Jeden svět na školách" pořádá 10. prosince v pražském Goethe institutu konferenci na téma výuky k aktivnímu zapojení mladých lidí do společenského a politického života. Zváni jsou čeští i zahraniční odborníci ze státních i nestátních organizací a institucí, ale především vyučující a studenti zajímající se o problematiku aktivní participace.


V průběhu panelových diskusí a pracovních skupin budete mít možnost diskutovat mj. o následujících otázkách:

- Jakým způsobem se mladí lidé angažují?

- Kde všude je prostor pro politickou angažovanost mladých – ve státní i komunální politice, v rámci komunity, v rámci nestátní organizací apod.?

- Jak český stát podporuje mladé lidi v jejich angažovanosti?

- Jak to chodí v zahraničí?

- Jak se podporuje angažovanost mladých lidí na školách?

- Jaké prostředky mají pedagogové pro podporu mladých lidí v jejich angažovanosti? Jak je to ukotveno v RVP?

Více informací o konferenci včetně pozvánky a programu konference najdete na https://www.jsns.cz/cz/article/156/Konference.html.
Pro účast na konferenci se prosím registrujte na e-mailu sandra.telenska@jsns.cz.

Převzato z Eurodesku.

neděle 18. října 2015

Zúčastněte se soutěže o nejlepší video na téma "Klima - někdo to rád horké?"

Soutěže v rámci 3. ročníku EVS filmového festivalu se může zúčastnit každý, kdo žije v Evropě a je mu mezi 15 a 35 lety. Pokud splňujete tyto podmínky, neváhejte a přihlašte do soutěže krátké video (max. 3 minuty) na téma "Klima - někdo to rád horké?"!

DEADLINE pro přihlašování je o půlnoci 9. listopadu středoevropského času.


Čtyři vítězové budou pozváni na speciální debatu o životním prostředí a klimatu, která se uskuteční v Paříži na konci listopadu, přičemž jim budou hrazeny cestovní náklady, ubytování a strava. Navíc bude oceněno nejlepší video natočené (bývalým) EDS dobrovolníkem.

Více informací a přesná pravidla soutěže najdete zde: http://bit.ly/1WI17AW.

Převzato z: Evropský portál pro mládež.

pátek 7. srpna 2015

Fotografická soutěž VAŠE pomoc v NAŠEM světě

Rádi fotíte? Pošlete své fotografie do soutěže a můžete získat věcné ceny!
Soutěž organizují regionální informační střediska Eurocenter ku příležitosti Evropského roku pro rozvoj a jejím cílem je poukázat na dobrovolnou činnost osob, ať už v České republice či v zahraničí.

Soutěž má 2 kategorie, v rámci nichž lze s fotografickými snímky soutěžit.

První kategorie: Česká ruka za hranicemi (zaměřeno na pomoc Čechů v zahraničí, poskytovanou neziskovými organizacemi, ale i jednotlivci.

Druhá kategorie: Pomáhejme si navzájem (zaměřena na příběhy pomoci v rámci naší země. Tento druh pomoci pro nás může být na první pohled samozřejmým a s malým významem, ale pro druhé může být nedocenitelný).Pokud Vás téma oslovilo, fotografie zasílejte na e-mail: fotosoutez@euroskop.cz, spolu s uvedením názvu fotografie, místa pořízená a kategorií, ve které soutěží.

Hlavní výhrou v obou kategoriích je chytrý telefon v hodnotě 3000 Kč. Uzávěrka soutěže je 9.9.2015!

Kompletní pravidla naleznete zde:https://liberec.eurocentra.cz/ecms/liberec/akce/3896/fotosoutez-vase-pomoc-v-nasem-svete/

neděle 2. srpna 2015

Staňte se koordinátorem Eurocentra Pardubice nebo redaktorem časopisu Brainstorm!

Regionální koordinátor/ka informačních aktivit o EU


Úřad vlády ČR hledá regionální/ho koordinátora/ku informačních aktivit o EU na pracovně právní poměr formou DPČ pro Eurocentrum Pardubice.
Cílem Eurocentra je podporovat informovanost české veřejnosti a veřejnou debatu o tématech Evropské unie a o evropských strukturálních a investičních fondech v Pardubickém kraji.

Vaší prací bude zejména:
 • informování veřejnosti o Evropské unii;
 • informování veřejnosti, žadatelů a příjemců o možnostech čerpání z fondů EU - poskytování informací o končícím programovém období 2007-2013 a o aktuálním programovém období 2014-2020;
 • organizování tématických seminářů, konferencí, debat a výstav v regionu;
 • přednášky o EU a o fondech EU na středních a základních školách;
 • publicita komunikačních aktivit Úřadu vlády ČR a MMR ČR;
 • spolupráce na propagaci a organizaci soutěží;
 • zajištění chodu Eurocentra;
 • spolupráce s regionálními partnery na informování o EU.

Předpoklady uchazeče:
 • minimálně bakalářské vzdělání relevantního směru (evropská studia, mezinárodní vztahy, regionální rozvoj, politologie, ekonomie, právo, pedagogika apod.);
 • znalost problematiky Evropské unie, včetně otázek spojených s čerpáním z fondů EU, a orientace v aktuálních evropských otázkách;
 • orientace v oblasti informačních nástrojů o EU a o fondech EU;
 • aktivní znalost anglického jazyka (min. na úrovni B1, porozumění odbornému textu)
 • dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook);
 • výborné komunikační, prezentační a organizační schopnosti;
 • motivace a ochota učit se nové věci;
 • samostatnost a pečlivost při vykonávání svěřené agendy/úkolů;
Předpokládaný termín nástupu je 1. 10. 2015.

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete svůj strukturovaný životopis a krátký motivační dopis na adresu velebilova.martina@vlada.cz a v kopii na hana.cisarova@mmr.cz.


Redaktor časopisu Brainstorm

Zajímáte se o cestování, studium v zahraničí a příběhy mladých Čechů a Slováků z celého světa? Chcete si sami vyzkoušet práci redaktora časopisu? Zajímají Vás tato témata a dřímá ve Vás skrytý novinářský talent? Aktuálně časopis rozšiřuje svůj tým redaktorů, fotografů a grafiků.
Co potřebujete k tomu stát se součástí redakce?
 • nadšení pro tvůrčí práci v mladém kolektivu
 • nové nápady na články
 • časovou investici pár hodin týdně
Co získáte?
 • zkušenost se žurnalistikou
 • publikování článků na celorepublikové úrovni
 • slevy na jazykové a pracovní pobyty v zahraničí
Chcete -li zjistit více nebo se přihlásit, ozvěte se na redakce@brainstormag.cz.
Elektronickou verzi časopisu najdete na http://www.brainstormag.cz/.

Výše uvedené nabídky práce převzaty z Eurodesku, evropské informační sítě pro mládež.

středa 1. července 2015

O zážitcích na Erasmu!

Pohráváte si s myšlenkou jet na Erasmus? Zajímá Vás, co vše může normální pozemšťan na studijním pobytu v zahraniční dělat? O tom jak se žije na Erasmu v Německu a jak se tam skvěle cestuje se můžete dočíst na blogu: https://adelesrucksack.wordpress.com/


zde je malá ukázka, kt. mj. vyhrála 2. místo v soutěží s http://www.germany.travel/cz/index.htmlMáte rádi tržnice, blešáky či sekáče? Pokud ano, měli byste navštívit Fahrradmarket v Münsteru! Naleznete ho ve Vestfálském regionu, odkud je to co by kamenem dohodil do Belgie i Nizozemí. A co že tu dělám? Jsem tu na studijním pobytu, takže tohle úžasné město je už pár týdnů mým domovem a nemůžu si ho vynachválit. Jedná se o místo plné kostelů, studentů a krásnou promenádou, na které naleznete bruslaře, běžce, cyklisty či rekreanty. Každý kdo má nohy tak tu běhá a kola jsou tu brána jako nedílná součást dopravy. Hned po příjezdu mi bylo jasné, že bez kola bych byla ztracená. Kde koupit mého budoucího „parťáka“? Vybízely se nabídky na internetu, ale znáte to, my ženy si potrpíme na vzhledu. Rozhodla jsem se, že počkám pár týdnu na „Fahrradmarket“ a vyberu si retro kolo podle mých představ! Den D se blížil a já už hodinu před otevřením netrpělivě stepovala před rozlehlým parkovištěm, kde majitelé registrovali kola k prodeji (na malou chvíli jsem si připadala jako ti postarší lidé v rodné zemi, co čekají hodinu před otevřením supermarketu na vyhlédnuté akční produkty – tuhle myšlenku jsem ale rychle zavrhla). Tady funguje pravidlo „ Kdo dřív přijde, ten dřív mele!“ Během několika minut se vytvořily dlouhé řady kol všemožných druhů. Potenciálních kupujících taktéž přibylo a začalo jít tedy o čas. Kol bylo obrovské množství a opravdu nestačí projít celý zástup jen jednou. Zvlášť když si zapamatujete svého favorita a pak je majitelem přemístěn do druhé řady – katastrofa! Většina majitelů byli starší pánové s vypracovaným pivním bříškem, kteří vyměnili starému kolu vše, co mohli a šli s ním na trh. Když jsem si kola obhlížela, vytipovala jsem si dvě, které mi padly do oka. Jejich majitele mě bleskurychle vybízeli, jak je zrovna ten jejich bicykl nejlepší. A ejhle…červená je hezčí, ale nesvítí světlo a nemá košík. A to druhé je s košíkem, ale přece nepotáhnu těžké věci v batohu na zádech. Sice je modré, ale modrá je dobrá! A bylo rozhodnuto. Popadla jsem registrační formulář a rychle, s triumfálním pocitem štěstí jsem si razila cestu k pokladně míjející ostatní bezmocné studenty se slovy “ Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí“.

pátek 26. června 2015

Letní žurnalistická škola

Zajímá tě žurnalistika? Chceš se naučit psát poutavé články a k tomu ještě získat mezinárodní zkušenosti? Zveme všechny zájemce ve věku od 16ti do 26ti let na týdenní seminář plný kreativity a neformálního vzdělávání.

Co se naučíš?
 • Základy publicistického psaní
 • Rozvoj tvůrčího psaní
 • Základy reklamního psaní (copywirittingu a online marketingu)

Co si přineseš?

 • Zkušenost práce s profesionály z oboru žurnalistiky a umělecké kritiky
 • Mezinárodní zkušenosti
 • Možnost následné praxe v celorepublikovém online magazínu se získáním "press karty"
Tým organizátorů je obohacen o zahraniční dobrovolníky z Německa, Ruska a Švédska. Budeš mít příležitost procvičit si cizí jazyky a zjistit, jaké to je, pracovat v mezinárodním týmu.

Termín: 17.- 21.8. 2015
Místo: SVČ Ivančice, Zemědělská 619/2
Cena: 2890 Kč + individuální náklady na cestu

S případnými dotazy se obracejte na Petru Hanušovou? hanusova.icm@gmail.com, 601 369 392

Přihlášku naleznete zde.

Zdroj: http://eurodesk.cz/
pondělí 8. června 2015

Letní škola Joint Research centre!

Joint Research centre (JRC) ve spolupráci s International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) pořádá ve dnech 2.-4. září 2015 v rakouském Laxenburgu letní školu, která je tématicky zaměřená na oblast energetiky s přesahy na klima a kvalitu vzduchu.

Letní škola je určena jak mladým vědcům, tak představitelů. veřejné správy v celkovém počtu 15 lidí.

Přihlášku a motivační dopis je třeba zaslat do 12. června 2015 na e- mail: JRC-A.1@ec.europa.eu.
Bližší informace naleznete zde: http://www.nicm.cz/letni-skola-joint-research-centreneděle 24. května 2015

Fotografická soutěž je tu!

Rád poznáváš svět kolem sebe a ještě raději fotíš? Dům zahraniční spolupráce vyhlásil fotosoutěž pro amatérské fotografy na téma "Poznej svět, poznáš sebe". 
Příspěvky lze zasílat do 11. 9. 2015pátek 15. května 2015

Hlasujte pro nejvtipnější fotku akce Ukliďme Česko

Ukliďme Česko hledá nejvtipnější fotku z letošních úklidů. Rozhodněte o ní i vy na jejich facebookové stránce!

Z přihlášených fotografií pro Vás vybrali další desítku finalistů v kategorii vtipná fotografie, o jejichž konečném pořadí rozhodnete právě Vy! Fotografie, kterou označíte "To se mi líbí" získá 1 hlas do celkového hodnocení. Hlasování v této kategorii probíhá do půlnoci 19.5.2015. Tři fotografie které obdrží nejvíce bodů získají hodnotné ceny.

pondělí 11. května 2015

Týdny pro divočinu!!


Po celé ČR proběhne již po osmnácté řada dobrovolnických pobytů v nejdivočejších koutech naší krajiny!

Akce je pořádaná Hnutím Duha a proběhne od 10.7.2015 do 12.9. 2015

Pokud se chcete dozvědět více: klikněte zde:  http://hnutiduha.cz/akce/tydny-pro-divocinu-2015

čtvrtek 30. dubna 2015

Konference o lidských právech a situaci v Íránu v Paříži!!!

POZOR POZOR, ZBYSTŘETE!
Zajímáš se o lidská práva? Chtěl/a by jsi strávit dva dny v Paříži na prestižní konferenci zaměřené na situaci v Íránu? Přidej se k dalším nadšencům a pojeď na mezinárodní akci!Pátek 12. června: odjezd z ČR
Sobota 13. června: příjezd do Paříže a celodenní účast na konferenci
Neděle 14. června: Snídaně, celodenní volno v Paříží, večerní odjezd zpět do ČR
Cena pro letošní rok: 40 EUR/ 1120 CZ 
(cena zahrnuje: dopravu privátním autobusem do Paříže a zpět, 1 noc v hotelu se snídaní, 1 den v Paříži, 1 den účast na konferenci - v ceně jídlo po celý den konference)
Více informací naleznete zde:

 https://www.facebook.com/events/555538821215509/

pátek 24. dubna 2015

ShopAlike Idea Award 2015


Rad soutěžíš a podnikáš? Stipendijní program AhopAlike Award 2015 je pro studenty, kteří se zajímají o podnikání a mají podnikatelské nebo jiné kreativní nápady! Student, který se zúčastní studentské osutěže ShopAlike Idea Award 2015 má možnost vyhrát finanční oddměnu 25 000 kč na podporu svých nápadů!


Co je potřeba udělat?

Stačí napsat výstižnou strukturovanou práci v bodech o rozsahu maximálně 2500 slov na libovolné téma. Práce musí být odevzdaná v angličtině. Může se jednat o nápad na novou aplikaci, inovativní produkt, atypický online obchod, nebo o novou funkci, která pomůže změnit svět! Zajímají nás neotřelé nápady, vize, či strategie! Nápad musí být reálný, proveditelný a atraktivní pro cílovou skupinu. Nápady typu “letiště UFO” bohužel vyhodnocovat nebudeme, i když budou sebevíc vtipné. Zároveň by se mělo jednat o vlastní nápad a ne o nápad někoho jiného.

Kdo může poslat svůj nápad?

Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti vysokých a vyšších odborných škol. Podmínkou je aby škola publikovala informaci o stipendijním programu na webových stránkách školy nebo fakulty. Výherci se pro vyplacení odměny budou muset prokázat naskenovaným platným studentským průkazem či potvrzením o studiu.

Hlavní cena: 25 000 Kč 

Průběh soutěže

Soutěž probíhá v období od 16. 2. 2015 do půlnoci 20. 9. 2015. Studenti můžou poslat svoji práci ve formátu PDF na e-mailovou adresu scholarship@shopalike.cz. Nejlepší nápad bude vybrán naši porotou. Výsledky budou zveřejněny na přelomu října a listopadu 2015.

Proč Ahop Alive podporuje studenty?

ShopAlike.cz je online nákupní platforma, která vizuálně srovnává produkty českých i zahraničních e-shopů. Společně se značkou Ladenzeile působí po celém světě a jsou součástí berlínské e-commerce společnosti Visual Meta GmbH, patřící pod vydavatelství Axel Springer SE. ShopAlike je v srdci stále start-upem a ví, jak těžké je prosadit se v začátcích kariéry. Proto chce dát šanci mladým talentovaným lidem, kteří se nebojí prezentovat své inspirativní nápady.pondělí 13. dubna 2015

Kniha Příběhy Malého Tibetu!

Zajímáte se o Malý Tibet a o život v těchto krajinách? 

Kniha Příběhů Malého Tibetu o minulosti, současnosti a budoucnosti Malého Tibetu napsaná obyvateli vesnice Mulbekh je vydána v České republice i Malém Tibetu a přejeme si, aby se čtenář díky knize mohl zamyslet nad skutečností, že se život v Malém Tibetu mění. Koupí knihy podpoříte školu ve vesnici Mulbekh.Pokud Vás takhle kniha zaujala, více informací naleznete zde:


čtvrtek 9. dubna 2015

Kulatý stůl evropské dobrovolné služby!!


Zúčastněte se kulatého stolu pro koordinátory projektu Evropské dobrovolné služby!!

Kulatý stůl je určen především pro koordinátory projektů Evropské dobrovolné služby v rámci nového programu Erasmus+. Setkání bude věnováno novinkám v rámci EDS, technickým náležitostem a podnětům ze strany přítomných zástupců organizací účastnících se EDS.

Místo konání: Dům zahraniční spolupráce, zasedací místnost Ametyst (1.patro)

Začátek: 15.4.2015 - 10:30
Konec: 15.4.2015 - 17:00
Kapacita: 25Více informací, včetně přihlášek naleznete zde:

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/kulaty-stul-evropske-dobrovolne-sluzby/

sobota 28. března 2015

Chcete získat zájezd do Ázerbájdžánu?


Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky, Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky a Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a kaspických studií při ÚBVA FF Univerzity Karlovy v Praze vyhlásilo soutěž na téma "Co vím o Ázerbájdžánu?"

Soutěže se mohou účastnit:
 • studenti středních škol (14 - 18 let)
 • studenti bakalářského, magisterského, doktorského studia českých vysokých škol (19 - 29 let)

Požadavky:
Esej nesmí přesáhnout 2500 slov (8 normostran) a musí být podána v českém nebo anglickém jazyce (Arial 12).

Práci pošlete do 12. května 2015 ve formátu pdf na email: jana.gombarova@ff.cuni.cz (II. skupina vysokoškolských studentů) nebo na efendi@azembassy.cz.

Spolu s textem přiložte:
 • Přihlášku (kontaktujte PhDr. Janu Gombárovou, PhD.: jana.gombarova@ff.cuni.cz)
 • životopis
 • kopii pasu a občanského průkazu

Jaká je cena?

10 vítězů soutěže bude ohodnoceno 7 - 10 denním zájezdem do Ázerbájdžánu (v druhé polovině roku 2015), v rámci něhož se zúčastní speciálního kulturního a vzdělávacího programu. Vítězové budou vybráni komisi specialistů.
Při hodnocení bude brán zřetel na užívání citací, odkazů, historických zdrojů a přesnost faktografie.


Témata eseje:

 • Ázerbájdžán - místo, kde se setkává Východ se Západem
 • Dějiny s kultura Ázerbájdžánu
 • Umění Ázerbájdžánu
 • Hospodářský vývoj soudobého Ázerbájdžánu
 • Strategie využití ropy a plynu v Ázerbájdžánu
 • Arménsko - Ázerbájsdžánský konflikt o Náhorní Karabach

V rámci soutěže je možné, aby si studenti zvolili jakékoli jiné téma týkající se Ázerbájdžánu související s jejich zájmem a odborným zaměřením.

Kontakt
Pro více informací se obracejte na PhDr. Janu Gombárovou, Ph.D.: jana.gombarova@ff.cuni.cz nebo na Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze (tel.: + 420 246 032 431, e-mail:efendi@azembassy.cz)

Zdroj:http://www.mladiinfo.cz/


neděle 15. března 2015

Studijní návštěva Birminghamu


5.-9. května 2015 proběhne studijní návštěva Birminghamu, které se můžete účastnit! Součástí návštěvy bude také návštěva univerzit v Cheltenham Spa a Leicesteru.

Účelem studijní návštěvy je propagovat na těchto institucích práci s mládeží na mezinárodní úrovni a interkulturní kompetence. Prostřednictvím propojení programů zabývajících se prací s mládeží a komunitní prací v rámci programu Erasmus+ mládež, evropské mládežnické politiky a školicí strategie cílí projekt studijních návštěv na uznání neformálního vzdělávání a větší míry profesionality pracovníků s mládeží.

Projekt navazuje na školení „Formal and Non-Formal Education of Youth Workers“, které se na podzim roku 2014 uskutečnilo na Slovensku. Je také propojeno se školením „Among Others“, na němž spolupracují národní agentury ČR, Maďarska, Irska, Polska a Velké Británie.

Studijní návštěva proběhne v přednáškách o práci s mládeží na těchto univerzitách:
 • Newman University (Birmingham)
 • University of Gloucestershire (Cheltenham Spa Campus)
 • De Montfort University (Leicester)
 • University College Birmingham 

Studijní návštěva se uskuteční ve Velké Británii 5. - 9. 5. 2015.

Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+: mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.
Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář nejpozději do 12. března 2015.

S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Vendulu Venclíkovou (vendula.venclikova@dzs.cz)

Zdroj: http://eurodesk.cz/

středa 4. března 2015

 SOUTĚŽ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ OČIMA MLADÝCH!!


Dům zahraničí spolupráce v rámci letošního Evropského týdne mládeže vyhlašuje soutěž pro mladé lidi do 30 let na téma:

"Sociální podnikání očima mladých"

Úkolem je napsat, natočit či vyfotit reportáž o tom, jak takový sociální podnik funguje. zapojte se a vyhrajte hodnotné ceny. Příspěvky je možné zasílat až do 15. dubna 2015!
Výsledky soutěže budou vyhlášené během Evropského týdne mládeže, který se koná 4. - 10. května 2015. Jeho hlavním tématem je "Zapojení mládeže do pracovního politického a obecně komunitního života"se zaměřením na zaměstnanost a zaměstnanost mládeže se zviditelněním rozvoje podnikavosti (v oblasto sociálního podnikání) a aktivního politického dialogu.

Více informací o soutěži naleznete ZDE.

Přihlaš se do soutěže a pošli svůj příspěvek do 15. dubna 2015 na e- mail:mladezsoutezi@dzs.cz.

Přihlášku do soutěže najdeš ZDE.

Zdroj: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/soutez/
sobota 28. února 2015

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA JE TU!


Máte rádi cestovatelské filmy plné adrenalinu a nevšedních dobrodružství? Pokud ano, nenechte si ujít již probíhající filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA!

Jedná se o celovečerní promítání filmů o dobrodružství, poznávání nových kultur ale i o extrémních zážitcích a sportovních výkonech. Obvykle se jedná o čtyřhodinové pásmo filmů z celého světa. Festival probíhá téměř na 200 místech po celé České republice.
Festival je v plném proudu a ještě je před námi spousta promítání, které si nemůžete nechat ujít.
Všechny konkrétní termíny a místa konání najdete na webu festivalu.
Zdroj:http://www.hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera/o-festivalu/

sobota 21. února 2015

Práce v rámci programu Erasmus+ !

Zajímáte se o vzdělání mladých lidí nebo studium v zahraničí a rádi byste si něco přivydělali? Zkuste následující nabídku práce v rámci programu Erasmus+!

Dům zahraniční spolupráce vypsal v minulých dnech výběrové řízení na zajištění administrativních činností v rámci programu Erasmus+: odborné vzdělávání a příprava. Jedná se o práci na DPČ v rozsahu maximálně 20 hodin týdně a požadavky jsou následující:
·          Aktivní znalost anglického jazyka
·          Znalost práce na PC (MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint)
·          Praktické zkušenosti s projektovou činnosti
Pozice je určená především pro ty, kteří se zajímají o problematiku odborného vzdělání, jsou zodpovědní, komunikativní a samostatní.

Hlavní náplní práce je administrativní zajištění projektů Erasmus+, zpracovávání výsledků projektů a jejich analýza a v neposlední řadě vytváření statistik o realizaci jednotlivých aktivit programu.

Ø  Pokud máte o tuto práci zájem, posílejte své životopisy na následující adresu:

Nezapomeňte uvést název pozice, o kterou se ucházíte a vaše telefonní číslo!
Deadline pro zasílání životopisů je do 2. 3. 2015.
Přesnější informace najdete na stránkách DZS


pondělí 16. února 2015


O možnosti „Dobrovolnictví pro všechny“

Zajímá Vás, jakou roli může mít mezinárodní dobrovolnictví v začlenění lidí s omezenými příležitostmi do společnosti? Mohou být mezinárodní dobrovolnické projekty prvním krokem k získání sebedůvěry, mobility a vhodným nástrojem k začlenění? Jsou projekty vhodné i pro lidi s fyzickým postižením?
Pracovní setkání, zaměřené na zapojování mládeže se znevýhodněním do mezinárodních dobrovolnických projektů, se uskuteční ve dvou městech:

·         Praha - úterý 24. 2. 2015 – 9-13 hodin v kanceláři INEX-SDA, Varšavská 30, Praha 2
·         Brno – středa 25. 2. 2015 – 9-13 hodin v dobrovolnickém centru 67, budova SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno

Cílem setkání bude sdílení dosavadních zkušeností s prací s lidmi se znevýhodněním v dobrovolnictví, vytvořit neformální platformu pro podporu jejich zapojování do mezinárodních dobrovolnických projektů a otevřít tak získávání nových zkušeností a příležitostí prostřednictvím dobrovolnictví co nejširší skupině.

Program:
·         co jsou mezinárodní dobrovolnické projekty
·         účast lidí se znevýhodněním – obvyklé obavy účastníků a praktické překážky
·         spolupráce mezi místními organizacemi – vytvoření praktického systému spolupráce
·         sdílení potřeb účastnících se organizací a znevýhodněné mládeže
·         další příležitosti v tématu inkluze (skupinové projekty v zahraničí, výměny mládeže, mezinárodní semináře a školení pro zaměstnance/dobrovolníky organizací)

Zvání jsou zejména:
·         sociální pracovníci,
·         pracovníci organizací a institucí zaměřené na práci s mládeží s postižením, z dětských domovů,  ze sociálně znevýhodněného prostředí, apod.

Máte-li zájem se setkání zúčastnit, přihlašte se do 22. 2. 2015 prostřednictvím online formuláře.
Cestovné na setkání může být proplaceno do maximální výše 200Kč/osobu po dodání jízdních dokladů. Drobné občerstvení zajištěno.
Pro více informací kontaktujte Janu Koňasovou - info@inexsda.cz / tel: 222 362 715.

středa 7. ledna 2015

Za esej stáž na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Máte zájem o stáž na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy či účast na mezinárodní konferenci v Lotyšsku? Pokud si dokážete něco vybavit pod pojmy politická participace mladých nebo přístup mladých k právům, tak jste jen krůček od toho, se zúčastnit naší esejistické soutěže.

Zapojte se do evropské konzultace formou eseje a vyhrajte zajímavé ceny!
Evropská Unie zjišťuje názory mladých lidí a pracovníků s mládeží na různá témata, kterými se právě zabývá. Cílem je, aby následné aktivity EU odpovídaly co nejvíce potřebám a zájmům mladých lidí. Děje se tak konzultacemi ve všech členských státech EU a také zapojováním zástupců mladých lidí do rozhodovacích procesů.Tomuto procesu se říká strukturovaný dialog Evropské unie s mladými lidmi a organizacemi mládeže. Mladí lidé, pracovníci s mládeží i odborníci tak mají přímou možnost zapojit se do dialogu, který vyústí v přijetí Usnesení Rady ministrů EU (tedy všech ministrů zodpovědných za oblast mládeže z celé Evropské unie včetně České republiky). Toto usnesení se poté realizuje také v České republice a může tak změnit situaci u nás.

V současné době se zástupci institucí EU i mladých lidí z celé Evropy shodli, že zájem mladých lidí o politické dění neustále klesá, což se pomalu ale jistě stává celospolečenským problémem. Evropská unie by proto ráda podpořila větší zapojování mladých lidí do veřejného života tak, aby je motivovala aktivně se zajímat o veřejné a politické dění.

Stejně tak se shodli, že mladí lidé mají ztížený přístup k naplnění svých práv ve společnosti. Proto se EU v současné době v rámci strukturovaného dialogu zabývá tématy jak posílit postavení mladých lidí ve společnosti, a to skrze jejich další zapojování do veřejného a politického života, nejen v EU, státě, ale i v místě, kde žijí a skrze zlepšování přístupu mladých lidí k právům.

V rámci konzultace na tato témata vyhlašuje Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží esejistickou soutěž pro mladé. Výstupy ze soutěže se stanou součástí oficiálních konzultací v České republice a budou dále předány do politického procesu EU, ale i České republiky v rámci politiky mládeže.

Pro koho je soutěž určena?
Pro všechny mladé lidi z České republiky ve věku od 13 do 30 let. Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích 13 – 20 let a 21 – 30 let.

Jak se do soutěže zapojit?
Jednoduše, stačí zaslat na e-mailovou adresu jan.husak@crdm.cz psanou esej s minimálním počtem 2700 znaků včetně mezer (1,5 normostrany). Maximální rozsah není stanoven a záleží na Vašich myšlenkách a pojetí eseje. Kdo se bude chtít zúčastnit soutěže o účast na evropské konferenci a o stáž, zašle společně s esejí také svůj životopis a krátký motivační dopis. Eseje a příp. životopisy zasílejte nejpozději do 20. února 2015.

Eseje by měly odpovídat alespoň na jednu z následujících otázek, můžete však zodpovědět všechny:
1.      Jak posílit důvěru mezi mladými lidmi a politiky, odborníky i úředníky? (Co by posílilo Tvoji důvěru v politiku?)
2.
      Jak vzdělávat mladé lidí k občanské odpovědnosti ve školách i mimo ně? (Co by Tě motivovalo být aktivní ve veřejném dění nebo politice?)
3.
      Jaké alternativní cesty a technologie motivují mladé lidi k zapojení do veřejného dění a demokratických procesů? (Jak by ti moderní technologie pomohly více se zapojovat do veřejného dění nebo politiky?)
4.
      Jak informovat mladé ze znevýhodněných prostředí o veřejném dění a politice a jak je motivovat k akci?
5.
      Pomáhá Ti někdo rozumět politice a zapojovat se do veřejného dění? Kdo a jak? Jaké máš možnosti zapojit se do veřejného dění? Které z nich využíváš?
6.
      Proč si myslíš, že se mladí lidé nechtějí zapojovat do veřejného dění a politiky? (Proč případně nechceš ty, co Tě demotivuje?)
7.
      V čem a jak mají mladí lidé těžší přístup k naplnění svých práv? Může jim společnost, stát nebo Evropská unie nějak pomoci? (Pokud máš nějakou vlastní zkušenost, můžeš se nad ní zamyslet a popsat ji).
8.
      Co pro Tebe, jako pro mladého člověka, znamená právní stát? Jaká je role ústavy a práva ve Tvém životě?

Co můžete vyhrát?
Každý, kdo zašle do 20. února 2015 esej reagující na jednu z výše položených otázek získá od Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží užitečné propagační předměty: láhev na pití, USB disk, tričko a zároveň jeho názory budou zohledněny v dalším politickém procesu. Nejlepší z esejí budou ohodnoceny:
 • možností účastnit se Evropské konference mládeže v Rize (Lotyšsko), kde se můžete společně se zástupci ministerstev všech členských států, Evropské komise i mladých lidí z dalších států EU podílet na tvorbě doporučení pro Radu ministrů jak zlepšit současnou situaci v oblasti zapojování mladých lidí do veřejného dění a politiky.
 • možností krátkodobé stáže u členů Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká rada dětí a mládeže, Dům zahraniční spolupráce, Národní parlament dětí a mládeže). Stáž proběhne dle domluvy v jarních měsících 2015.
Dle zájmů a zaměření Vám můžeme i nadále nabízet další možnosti zapojení do zahraničních či domácích aktivit, školení, konferencí apod.Bližší informace u Jana Husáka, e-mail: jan.husak@crdm.cz, tel.: (+420) 776 766 898.


Abyste na nic nezapomněli, využijte přiloženou šablonu záhlaví Vaší eseje.Eseje odesílejte nejpozději do 20. února 2015 na e-mail jan.husak@crdm.cz.