středa 18. října 2017

Studuj v USA: Fulbrightova stipendia

Možnost letní školy, stáže, krátkodobého studijního pobytu nebo postgraduálního studia v USA.

Všechny tyto programy jsou součástí Fulbrightových stipendií a dávají českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Zájemci se o stipendia uchází přímo u Fulbrightovy komise a jsou vybíráni v otevřené soutěži. Poskytnutá stipendia zpravidla kryjí cestovní i životní náklady včetně zdravotního pojištění.

Registrace přihlášek je pro většinu programů otevřena do 1. 12. 2017.

Více informací o nabízených programech a profilech uchazečů najdete zde.“fulbright scholarship”的图片搜索结果

úterý 10. října 2017

Zjistěte, jak funguje veřejná správa, díky soutěžnímu projektu Akademie mladých občanů

Pokud patříte mezi středoškolské studenty, které baví debatování, poznávání nových věcí a potkávání zajímavých lidí, pak je vám soutěžně-vzdělávací projekt Akademie mladých občanů šitý na míru.

V rámci projektu pořádaného spolkem Mladí občané se dozvíte, jak funguje politika na úrovni městské samosprávy, krajů a celé republiky. Čeká na vás bohatý program plný setkání s odborníky a politiky, diskusí o různých tématech (fungování veřejné správy, korupci, občanském aktivismu, ideologiích) a simulací zastupitelstev a dalších politických orgánů.


Během tří kol soutěže navštívíte tři univerzity (Masarykovu univerzitu v Brně, Univerzitu Pardubice a Karlovu univerzitu) a další zajímavá místa (Krajský úřad Pardubického kraje, Poslaneckou sněmovnu...)
Zlepšíte si své kritické myšlení, argumentaci, a hlavně se dozvíte, jak můžete i vy ovlivňovat dění okolo sebe. Na ty nejlepší pak čekají hmotné odměny a stáž v Poslanecké sněmovně!

Jak se přihlásit?
Pošlete motivační dopis na amob@mladiobcane.cz nejpozději do 29. října. Budete-li úspěšní, budete pozvání na jednodenní výběrový workshop, který proběhne 24. listopadu.

Samotný projekt bude probíhat od prosince 2017 do března 2018.

Více info na webu a Facebooku projektu Akademie mladých občanů.