čtvrtek 21. prosince 2017

Nabídka placených stáží ve Světové bance

Jedinečnou příležitost nabízí Světová banka ve Washingtonu zájemcům o rozvojovou pomoc a udržitelný rozvoj. Jste-li studentem/studentkou magisterského nebo doktorského studijního programu a hledáte-li možnost, jak uplatnit teoretické znalosti v praxi, neváhejte!

Světová banka (World Bank) nabízí stáže pro studenty v oblastech ekonomiky, financí, veřejného zdraví, vzdělání, výživy, sociálních věd, zemědělství, životního prostředí, rozvoje soukromého sektoru a souvisejících oborů.Vybraní uchazeči získají pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí, zlepší svoje znalosti a dovednosti a seznámí se s chodem mezinárodní organizace.

Stáž proběhne od června do září 2018, minimální délka jsou 4 týdny.

Jaké jsou požadavky na kandidáty?
  • plynulá angličtina
  • student/ka magisterského nebo doktorandského programu
Stážisté dostanou odměnu podle odpracovaných hodin, mohou získat také příspěvek na cestovní výdaje.

Většina pozic je umístěna ve Washingtonu DC, ubytování si stážisté zařizují sami.

Přihlášku je možné vyplnit do 31. ledna 2018, a to zde.

Víc informací najdeš zde.

pondělí 4. prosince 2017

Soutěžte o Cenu Karla Velikého

Pokud zrovna realizujete, nebo brzy zahájíte zajímavý projekt podporující porozumění na mezinárodní nebo evropské úrovni, společnou evropskou identitu nebo třeba upozorňující na soužití lidí z různých evropských zemí v rámci jedné komunity, nezapomeňte ho 29. ledna 2018 přihlásit do soutěže o Cenu Karla Velikého. Můžete vyhrát až EUR 7.500 a výlet do Cách!


KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?
Mladí lidé ve věku od 16 do 30 let ze všech členských států EU mohou přihlašovat projekty na ocenění Cenou Karla Velikého pro mladé Evropany.

Projekty mohou přihlašovat jednotlivci nebo v ideálním případě skupiny. Měly by podporovat porozumění na evropské a mezinárodní úrovni, napomáhat rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a integraci, představovat vzor pro mladé lidi žijící v Evropě a poskytovat praktické příklady soužití Evropanů v rámci jednoho společenství.

JAKÉ PROJEKTY MŮŽEME PŘIHLÁSIT A JAK?

V minulých ročnících zvítězily projekty, jako jsou výměny mládeže či akce z oblasti sportu, umění či kultury. Je možné přihlásit i internetové projekty s evropským rozměrem. Zde si můžete přečíst o projektech vítězů minulých ročníků.

Přihlásit lze projekty, které již začaly a skončily v období od 1. ledna 2017 do 29. ledna 2018, nebo projekty, které stále probíhají.

Přihlášky lze podávat zde, a to ve všech oficiálních jazycích EU.


CO MŮŽEME VYHRÁT?
Nejlepší projekt získá 7 500 EUR, druhý nejlepší 5 000 EUR a třetí 2 500 EUR. Kromě finančního ocenění budou tři evropští vítězové pozváni na návštěvu Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku.

Jeden zástupce vítězného projektu z každého z 28 vnitrostátních kol bude pozván na několik dní do Cách, kde se zúčastní několika akcí včetně slavnostního předávání Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany, které se každoročně koná dva dny před svátkem Nanebevstoupení Páně, kdy je předávána prestižní Mezinárodní cena Karla Velikého v Cáchách.

Ceny pro tři nejlepší projekty předá předseda Evropského parlamentu a zástupci Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.

Oceněným projektům se také dostane velké pozornosti v mediálních kanálech Evropského parlamentu a Nadace.

... a navíc pro vás bude pobyt v Cáchách ojedinělou příležitostí seznámit se s dalšími dynamickými mladými lidmi z celé Evropy, sdílet svou vizi Evropy s evropskými čelními představiteli a pro mnoho z vás to bude i začátek dlouhotrvajících přátelství s podobně smýšlejícími mladými lidmi z celé Evropy!

Zdroj: Evropský portál pro mládež