pondělí 29. ledna 2018

Natočte video, kterým řeknete Stop násilí na ženách!

Zapojte se do soutěže v rámci kampaně "Non. No. Nein. Say No! Stop Violence Against Women" a vyhrajte výlet do Bruselu pro 4 osoby!


Násilí na ženách je formou zneužívání přítomnou ve všech zemích EU. Velmi často zůstávají lidé v bezprostřední blízkosti násilí páchaného na ženách neaktivní. Oslovte tyto mlčenlivé přihlížející formou krátkého videa v angličtině, pomozte tak zvýšit povědomí o násilí na ženách a podpořte lidi, aby se proti němu postavili.

Autor vítězného videa bude odměněn výletem do Bruselu až pro 4 osoby (cestovní a pobytové náklady hrazeny). Bude také pozván k diskusi projektu se zástupci Evropské komise a návštěvě institucí EU.

Své příspěvky do soutěže posílejte na e-mail: just-socialmedia@ec.europa.eu do 10. února 12:00.
Podrobné informace a pravidla soutěže si prosím přečtěte zde.

neděle 21. ledna 2018

Projekt "Do Německa na zkušenou" hledá nové referenty

Chceš mít nejlepší přehled o možnostech studia, praxích, či dobrovolnických pobytech v zahraničí?
Zajímá Tě práce s mladými lidmi?
Máš zkušenosti se zahraničním pobytem v Německu nebo bys je chtěl/a získat?
Chtěl/a by ses podílet na zavedeném česko-německém projektu a získat zkušenosti s PR a marketingem, fundraisingem nebo HR?
Přihlas se na stáž v česko-německém projektu Do Německa na zkušenou!


CO ZÍSKÁŠ?
 • Sebevědomé vystupování na veřejnosti
 • Přehled o stipendiích, česko-německých organizacích, výměnných pobytech + tipy a
 • triky, jak uspět při výběrovém řízení
 • Spolupráce na realizaci projektu - úkoly v praxi dle vlastního výběru
 • PR a marketing – komunikace s veřejností, správa sociálních sítí, organizace účasti na akcích, rešerše novinek a nabídek
 • Fundraising - tvorba finančních žádostí, vyjednávání s partnery, hledání nových sponzorů, plánování rozpočtu projektu
 • HR – metody neformálního vzdělávání, komunikace s učiteli, rozvoj prezentačních dovedností, team-building, tvorba a aktualizace prezentací a handoutů
 • Finanční ohodnocení a závěrečný certifikát

CO TĚ ČEKÁ?
 • Účast na školeních:
 • povinné vstupní dvoudenní školení v Praze 23. - 24. února 2018
 • školení je zdarma a cestovné je hrazeno do výše 300 Kč
 • tematické workshopy (jednodenní školení na cca 4 hodiny)
 • Minimálně 3 prezentace na středních nebo vysokých školách
 • Práce ve skupině
 • spolupráce při zajištění chodu projektu – práce na konkrétních úkolech
 • podpora zajištěna zkušenými koordinátory projektu
 • Realizace projektu od dubna 2018 do března 2019
Zkušenosti v oblasti managementu ani česko-německých vztahů NEJSOU NUTNÉ!
Zkušenosti z různorodých pobytů v zahraničí VÍTANÉ!
Přivítáme zájemce z celé České republiky!
Základem je pozitivní přístup, touha učit se novým věcem a chtít spolupracovat v týmu!

Zašli svůj strukturovaný životopis a stručný motivační dopis na nazkusenou@cnfm.czpředmětem „STÁŽ“ do 31. ledna 2018.

pondělí 15. ledna 2018

Navrhněte způsob, jak zapojit mladé lidi do evropské debaty a vyhrajte!

Máte nápad, jak by se mohl Evropský parlament blíže spojit s mladými lidmi v Evropě a zapojit je do diskuse o evropských otázkách? Pošlete ho do soutěže Europe calling a vyhrajte účast na European Youth Event 2018!


Pro koho je soutěž určena?
Do soutěže se mohou zapojit všichni mladí lidé s občanstvím nebo trvalým pobytem v EU ve věku 18-30 let.

Jak se soutěže zúčastnit?
Vytvořte návrh, jak může Evropský parlament lépe oslovit mladé lidi a zapojit je do evropské demokratické diskuse. Váš příspěvek může mít formu textu, videa, nebo audio-nahrávky.
Důležité je, aby návrh byl inovativní a co nejpodrobněji popsaný (ideálně včetně kroků vedoucích k jeho uskutečnění, doložený fakty nebo příklady dobré praxe). Můžete se např. zaměřit na různé aspekty problému:

 • Jak byste pro mládež rozšířili diskusi o evropských otázkách?
 • Jak byste oslovili mladé lidi, kteří nejsou členy žádné mládežnické organizace nebo nemají přístup k již existujícím evropským programům a informacím?
 • Jak by bylo možné posílit přítomnost poslanců Evropského parlamentu na lokální a regionální úrovni?
 • Jak by se dalo zajistit, aby rozhodující orgány EU lépe rozuměli potřebám a přáním mladých lidí a jak by mládež mohla být více zapojena do rozhodovacích procesů v rámci EU?
Svůj návrh pošlete do 31. ledna 2018 jako přílohu e-mailu na adresu eye@ep.europa.eu, do předmětu zprávy napište “Europe Calling”.

Co můžete vyhrát?
Autoři tří nejlepších návrhů budou odměněni účastí na European Youth Event 2018 (EYE), mezinárodním setkání mládeže v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Jako experti se tam zúčastní workshopu na téma zapojování mládeže do rozhodovacích procesů.
Jejich příspěvky budou navíc zveřejněny na webu EYE a ve zvláštním vydání Orange Magazine vydávaném European Youth Press.

Více informací včetně podrobných pravidel soutěže najdete zde.

pátek 5. ledna 2018

Přihlašování na Model European Parliament Strassbourg 2018 je právě otevřeno!

Každoroční simulace EU MEUS, díky níž si mohou mladí lidé od 18 do 26 let na vlastní kůži vyzkoušet roli poslance Evropského parlamentu, ministra Rady, tlumočníka nebo novináře, se letos uskuteční 21.-28. dubna v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku.


Zájemci si dle svého zájmu mohou vybrat z několika pozic:
 • poslanec Evropského parlamentu
 • ministr Rady
 • žurnalista
 • fotožurnalista nebo videožurnalista
 • lobbista
 • tlumočník
Jak se přihlásit?
Přihlašování probíhá online na webu MEUS, a to až do 17. ledna 2018 (vč.). Kromě vyplnění přihlašovacího formuláře je potřeba připojit životopis, příp. motivační dopis, esej a další požadované dokumenty.